Autor odborných článkov a materiálov

Do nášho tímu hľadáme príjemných a schopných ľudí, ktorí chcú odovzdávať svoje znalosti a skúsenosti ďalej.

Ponúkame ti príležitosť tvoriť odborný obsah z oblasti, ktorej sa venuješ

Budeš pre nás spracovávať odborné témy do článkov a odborných textov z oblastí, ktorým sa venuješ. 

Máme záujem o oblasti: účtovníctvo, dane, mzdy a personalistika právo, podnikanie a iné témy súvisiace s prácou účtovníkov a podnikateľov.

Hľadáme človeka, ktorý má predovšetkým: 

Dlhoročnú odbornú prax v danej oblasti

Zodpovedný a profesionálny prístup

Zrozumiteľné písanie

Podrobné informácie o pracovnej ponuke: 

Mzdové podmienky:

  • Práca je formou externej spolupráce na dlhodobé obdobie.
  • Odmena - dohodou (podľa náročnosti, oblasti a pod.).

Ďalšie informácie:

  • Množstvo spracovaných tém je na základe vzájomnej dohody.
  • Výber témy, rozsah a hĺbka spracovania je na základe vzájomnej dohody.
  • Témy môže navrhovať aj sám autor.

V prípade otázok k pracovnej ponuke nás kontaktuj na tel. čísle: +421 948 035 408 (Mgr. Hrivík).

Ak vieš všetko, čo potrebuješ, pošli nám svoj životopis, výber oblastí, ktorým sa chceš venovať, prípadne ukážky už spracovaných tém e-mailom na: kariera@midaro.sk