fbpx

My nie sme obyčajná vzdelávačka!

My sme MIDARO!

Sme účtovníci z praxe, ktorí už viac ako 20 rokov komplexne pripravujú šikovných ľudí na prácu JUNIOR účtovníkov. 

Cieľ je jasný. Ideme vždy vlastným smerom.

Naučiť sa účtovníctvo vôbec nie je jednoduché! Vyžaduje si to dostatok času, úsilia a hlavne chuť.

Preto sme sa my v MIDARE nikdy nedržali zastaralých výukových metód alebo učebníc plných poučiek a ťažkej teórie.

Vydali sme sa vlastným smerom a už viac ako 20 rokov neustále vylepšujeme naše vlastné výukové metódy a učebné materiály.

Študujeme, overujeme a meníme

Účtovníctvo a dane sú oblasti, ktoré sa neustále menia, preto vynakladáme obrovské úsilie, aby sme si všetko naštudovali, overili v praxi a priniesli ti tie najčerstvejšie poznatky. Tieto poznatky navyše prekladáme do "zrozumelštiny" tak, aby si tomu skutočne porozumela a nielen sa to nabifľovala.

Naše materiály prejdú veľkými aj malými aktualizáciami v priemere 4x ročne.

Vzdelávame zodpovedne a dlhodobo,

pretože vedieť neznamená rozumieť

Snažíme sa, aby naši účastníci skutočne rozumeli tomu, čo robia. Je to pre nás zodpovedné a pre ich kariéru to má dlhodobý prínos. Veľa ľudí si totiž prácu účtovníka predstavuje iba ako prácu s účtovným softvérom. Ten je síce pre prácu účtovníka nevyhnutný, avšak bez porozumenia súvislostí je kariéra takéhoto "účtovníka" výrazne obmedzená.